PMP® Sertifikası

PMI , PMBOK® Klavuzu , PMP® , CAPM®, PgMP®, PMI-SP®, PMI-RMP®

PMI 1969 yılında 6 kişi tarafından ABD’de kurulmuştur. İlk 10 yıl mühendislik, savunma ve inşaat sanayi ağırlıklı faaliyetlerde bulunmuştur. 80’li yıllarda BT sektörünün gelişiyle artan bir büyüme hızı yakalamıştır. Bugün dünya çapında; 196 ülkede faaliyet gösteren,  500.000′e yakın üyesi bulunan bir enstitüdür.

Kuruluş amaçlarının arasında Proje Yönetim mesleğine destek ana vizyon ve misyon maddesi olarak sayılabilir. 1984 yılından itibaren Proje Yönetiminde çalışanların sertifikasyonu (PMP® sınavı) da vizyonuna girmiştir. 1985’de ilk Proje Yönetim kitabı olan PMBOK® Klavuzu yayınlanmıştır. 1999’da PMP® sınavı ISO sertifikası almış ve PMBOK®Klavuzu ANSI tarafından kabul edilmiştir.

PMBOK®Klavuzu‘nun ikinci versiyonu 2000 yılında yayınlanmıştır. 2000 sonbaharından itibaren PMP® sınavı computer based uygulanmaya başlanmıştır. 2008 Eylül ayı sonu itibari ile dünyada 100,000, Türkiye’de ise 500 civarında sertifiye PMP® bulunmaktadır. Enstitünün yıllık büyüme hızı % 15 civarındadır.

Sahibine dünyanın her yerinde uzmanlık, yeterlilik, prestij, projelerin patronu ve profesyonellik sağlayan PMP® sertifikasının süresi 3 yıl sonra dolmaktadır. 3 yıl içinde 60 PDU (Professional Development Unit) toplanması durumunda sertifika yenilenir. Aksi taktirde sınava tekrar girmek gerekmektedir. Proje Yönetimi ile ilgili seminer, panel, kongre, kurs, workshop katılımcısı yada sunucusu olmak, makale yazmak .. vb. gibi aktiviteler ile PDU kazanılabilir.

PMP® olma şartlarını yerine getiremeyen, daha az tecrübeye sahip kişiler ise CAPM® olabilirler. CAPM® ’ ler çalıştıkları projede proje yöneticisine yardımcı, proje liderliği, koordinatörlük görevlerini üstlenebilirler. CAPM® sertfikasının süresi 5 yıldır. Bu süre içinde PMP® sınavına girebilirler.

PMBOK® Klavuzu Beşinci Versiyon, 2013 yılında yayınlanmıştır. 26 Mart 2018 tarihinden itibaren; PMP® ve CAPM® sınavlarında, katılımcılar PMBOK® Klavuzu Altıncı Versiyon üzerinden, sorumlu tutulacaktır.

PMI , başvuru sonunda adaylara, sınava girmeleri için bir kayıt numarası vermektedir. Sınav bu kayıt numarasıyla, Prometric firması tarafından organize edilen online sınav merkezlerinde alınmaktadır. Sınav için ayrı bir ücret ödenmemektedir.

Ağustos 2000’den itibaren tüm dünyada, yalnızca bilgisayar üzerinden on-line olarak yapılan sınavlar, çoktan seçmeli test yöntemiyle hazırlanmıştır. PMP® sınavı toplam 200 soru üzerinden 4 saat sürmekte, yanlış doğruyu götürmemektedir. CAPM® sınavı ise 150 sorudan oluşmakta ve 3 saat sürmektedir.

Mentor Proje Yönetimi seminer ve sertifika programları Türkçe olarak sunulmakta, bu arada tüm kavram ve terimlerin İngilizce’leri de verilmektedir. PMP® Sınavına Hazırlık Eğitimleri, katılımcıların isteğine göre, yabancı eğitmen ile tamamen İngilizce olarak da verilebilmektedir. Eğitime katılanlara, eğitimi izleyen 45 – 60 gün içinde sınavı almaları tavsiye edilmektedir.

Fortune dergisinde 1998 yılında yayınlanan bir araştırmada, Proje Yöneticiliğinin en çok seçilen meslekler arasında 1. sırada yer aldığı ve bu eğilimin artarak 2000’li yıllarda da devam edeceği ortaya çıkmıştır. PMI’ın düzenlediği PMP® ve CAPM® belgelendirme sınavları sonunda alınan ve uluslararası arenada geçerliliği ve saygınlığı olan sertifikalar, bu YENİ mesleğin kazanılması ve yaygınlaşmasında önemli bir aşamadır.

PMP® ve CAPM® sertifikasyon sınavlarına giriş için başvuru işlemleri doğrudan PMI‘a yapılmakta ve yaklaşık 10 günde tamamlanmaktadır.

PMI’ın düzenlediği sertifika sınavlarına girecek adaylarda aranan özellikler;

PMP® Sınavı;

Kategori 1: Üniversite mezunu, son altı yıl içerisinde en az 4500 saatlik proje yönetimi deneyimi (projelerde her hangi bir rolde) ve 35 saatlik proje yönetimi eğitimi alınması.

Kategori 2: Lise mezunu, son beş yıllık dönemde en az 7500 saatlik proje yönetimi deneyimi (projelerde her hangi bir rolde) ve 35 saatlik proje yönetimi eğitimi alınması.

CAPM® Sınavı;

Kategori 1: Üniversite mezunu, son iki yıllık dönemde en az 1500 saatlik proje yönetimi deneyimi (projelerde her hangi bir rolde) veya 23 saatlik proje yönetimi eğitimi alınması.

Kategori 2: Lise mezunu, son iki yıllık dönemde en az 2500 saatlik proje yönetimi deneyimi (projelerde her hangi bir rolde) veya 23 saatlik proje yönetimi eğitimi alınması.

Mentor Proje Yönetimi seminer ve sertifika programlarından, PMI tarafından öngörülen 23 ve 35 saatlik eğitim koşullarını karşılamak için yararlanabilirsiniz.

Başvuru konusundaki daha detaylı bilgileri ve sınavlara başvuru formlarını PMI‘ın web sitesinden (www.pmi.org) indirebileceğiniz “PMP® Certification Handbook” ve “CAPM® Certification Handbook” adlı kitapçıklarda bulabilirsiniz.

Sertifika sınavlarına girmek için, PMI üyeliği bir ön koşul değildir. PMI üyelik ve sınav başvuru giderleri;

PMI üyeliği: 130 USD (Bir yıl üyelik aidatı)

PMP® sınav başvuru ücreti: PMI® üyeleri için 405 USD, üye olmayanlar için 555 USD

CAPM® sınav başvuru ücreti: PMI® üyeleri için 225 USD, üye olmayanlar için 300 USD

Program Yönetimi Uzmanı (PgMP®);

PMI’ın Program Yönetimi Uzmanı (PgMP®) ehliyeti program uzmanlarının ileri düzey deneyim ve becerilerini onaylar. Küresel bazda tanınan ve talep edilen, PgMP® sertifikası sizlerin birbiri ile ilişkili çoklu projelerin, kaynaklarının yönetimi ve stratejik iş hedeflerini gerçekleştirmedeki yeterliliğinizi ispatlamanızı sağlar.

PgMP® sertifikası sahipleri programların başarılarını, ilgili projeleri birlikte gruplandırarak yönetirler ve kurumsal faydanın ortaya çıkartırlar. Program ve proje yönetici olarak atandıkları kurumlarda ayrı projelerin bütünleştirilmesini başarıyla yürütürler.

Bu Programa Kimler Başvurabilir?

Program yönetici yapanlar ve çoklu, karmaşık yapıdaki projeleri yürütme yeteneği olanlar yöneticiler programa başvurabilirler.

PgMP® Başvurusu İçin Gerekenler,

Kategori 1: Üniversite mezunu, en az 6.000 saat  proje ve 6.000 saat program yönetimi deneyimine sahip olma şartı.

Kategori 2: Lise mezunu,  en az 6.000 saat proje yönetimi ve 10.500 saat program yönetimi tecrübesi

Nasıl Başvurulur?

• Başvuru için PMI resmi sitesine kayıt olunur. PgMP® başvuru formu üzerinde yazan işlemler takip edilerek başvuru yapılır ve PMI tarafından sınava giriş belgesi gönderilerek sınava girilir.

• Detaylı bilgiler için “PgMP® Handbook” inceleyiniz ve PMI resmi sitesi (www.pmi.org) ziyaret ediniz.

PMI Programlama Uzmanı (PMI-SP®)

PMI-SP® ehliyeti proje yönetimi çeşitliliğinin, büyümesinin ve karmaşıklığının artmasının bir sonucu olarak çıkarılmıştır. Küresel bazda tanınan ve talep edilen PMI-SP® projelerde programlama yönetiminde uzman rolün üstlenilmesini sağlar. Projelerde programlamanın başarıyla yürütülmesini ve proje yönetiminde programlama uzmanlığının ortaya konmasının bir kanıtıdır.

Kimler Başvurabilir?

PMI-SP® ehliyeti proje programlama yeteneğiniz ortaya konmasıdır. Proje takımlarında programlama uzmanlığı rolünü üstlenmek isteyenler, iş verenlerine uzmanlık alanlarını kanıtlamak ve temel proje yönetimi becerilerini kazanmak isteyenler isteyenler başvurabilirler.

PMI-SP® Başvurusu İçin Gerekenler;

Kategori 1: Üniversite mezunu, en az 3.500 saat proje programlama tecrübesi ve 30 saatlik proje programlama eğitimine katılmış olma şartı

Kategori2:  Lise diploması, en az 5,000 saat proje programlama tecrübesi ve 40 saatlik proje programlama eğitimi.

Nasıl Başvurulur?

• Başvuru için PMI resmi sitesine kayıt olunur. PMI-SP® başvuru yazan işlemler takip edilerek başvuru yapılır ve sınava kayıt olunur.
• Detaylı bilgi için “PMI-SP® Handbook” inceleyiniz ve PMI resmi sitesi www.pmi.org ziyaret ediniz.

PMI® Risk Yönetimi Uzmanı (PMI-RMP®)

PMI Risk Yönetimi Uzmanı (PMI-RMP®) ehliyeti proje yönetimi çeşitliliğinin, büyümesinin ve karmaşıklığının artmasının bir sonucu olarak çıkarılmıştır. Küresel bazda tanınan ve talep edilen PMI-RMP® projelerde risk yönetiminde uzman rolün üstlenilmesini sağlar. Projelerde risklerin tanınması ve değerlendirilmesi, tehditlerden kaçınılması ve fırsatların değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaşarak, proje yönetimi temel becerilerilerinin kazanılması sağlar.

Kimler Başvurabilir?

PMI-RMP®,  projelerde risk yönetiminde yeteneğinizi ortaya koyan bir ehliyettir. Proje takımlarında risk yönetimi uzmanlık rolünü üstlenmek isteyenler, proje yönetiminde riskler üzerine uzman olmak isteyenler başvurabilirler.

PMI-RMP® Başvurusu İçin Gerekenler,

Kategori 1: Üniversite mezunu, en az 3.000 saatlik projelerde risk yönetimi tecrübesi ve 30 saatlik risk yönetimi eğitimine katılmış olma şartı

Kategori 2: Lise mezunu, en az 4.500 saatlik projelerde risk yönetimi tecrübesi ve 40 saatlik risk yönetimi eğitimi almış olma şartı

Nasıl Başvurulur?

• Başvuru için PMI resmi sitesine kayıt olunur. PMI-RMP® online başvuru formu üzerinde yazılan işlemler takip edilerek başvuru işlemi tamamlanır ve sınava kayıt olunur. • Detaylı bilgi için PMI-RMP® Handbook lütfen inceleyiniz ve PMI resmi sitesi www.pmi.org ziyaret ediniz.

• PMI, Project Management Institute, Inc.’in markalarındandır.
• PMBOK® Kılavuzu, Project Management Institute, Inc’in tescilli bir markasıdır.
• Proje Yönetimi Uzmanı (PMP)®, Project Management Institute, Inc.’in tescilli bir markasıdır.
• Sertifikalı Proje Yöneticisi Yardımcısı (CAPM)®, Project Management Institute, Inc.’in tescilli bir markasıdır.
• Program Yönetim Uzmanı (PgMP)®, Project Management Institute, Inc.’in tescilli bir markasıdır.
• PMI Zaman Çizelgesi Uzmanı (PMI-SP)®, Project Management Institute, Inc.’in tescilli bir markasıdır.
• PMI Risk Yönetimi Uzmanı (PMI-RMP)®, Project Management Institute, Inc.’in tescilli bir markasıdır.

“PMI Kayıtlı Eğitim Sağlayıcı logosu Project Management Institute, Inc’in tescilli markasıdır”

“PMI Kayıtlı Danışmanlık Sağlayıcı logosu Project Management Institute, Inc’in tescilli markasıdır”