İSİG Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumların sağlık ve güvenlik risklerini yönetebilmelerine olanak sağlayıp, oluşması muhtemel kazaların kayıplarla sonuçlanmadan önleyecek düzenlemeler oluşturmaları için temel bir yapı sağlamaktır.

Bugün ülkemizde, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ciddi yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. İSİG Yönetim Sistemi, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) koşullarının kontrol altında tutulmasına yönelik yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamasında etkin rol oynar.

OHSAS 18001 Nedir?

OHSAS 18001 Şartnamesi çeşitli ulusal satandart örgütleri ve denetim firmalarının katılımıyla kuruluşların İSİG yönetim sistemi oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

OHSAS 18001 Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al döngüsünü, sürekli iyileşme vurgusu ile takip etmektedir. Bu model ISO 9001 ve 14001 gibi diğer yönetim sistemlerinin yapılarına çok net bir şekilde uygunluk taşımakta ve bu sayede entegrasyonlarını kolaylaştırmaktadır.

Bugün dünya üzerinde en çok kabul gören İSİG şartnamesi olan OHSAS 18001’in uygulayıcıya sağladığı en önemli faydalar;

• Sağlık ve güvenlik risklerinin indirgenmesi
• Kaza sonucu oluşabilecek kayıplardan korunma
• Rekabet avantajlarının sağlanması
• Çalışan motivasyonunun artışı
• Yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması

olarak sayılabilir.

OHSAS 18001′in Kuruluşu

OHSAS 18001 şartnamesine uygun bir İSİG sisteminin kuruluşu için gerçekleştirmesi gereken temel adımlar;

Yönetimin Desteği ve İSİG Politikası

• Kuruluşun üst yönetimi, İSİG yönetim sistemine gerekli desteği sağlamalı ve İSİG konusundaki yaklaşımını, İSİG uygulamalarına çerçeve sağlayacak yazılı bir politika haline getirip kuruluş içinde benimsenmesini sağlamalıdır.

Planlama

• Tehlike unsurlarının tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol önlemlerinin tespit edilmeli
• Yasal yükümlülükler belirlenmeli
• İSİG Yönetim Sistemi hedefleri belirlenmeli ve hedeflere ulaşabilmek amacıyla bir yönetim programı uygulanmalıdır.

Uygulama

• Roller ve sorumluluklar tespit edilmeli.
• SİG bilgilerinin çalışanlar ve diğer ilgili taraflar ile paylaşımı için prosedürler oluşturulmalı.
• Faaliyetlerinizi dokümante etmeli ve bir doküman ve veri-kontrol sistemi geliştirmelidir.
• Bir proses kontrol sistemi hayata geçirilmeli.
• Acil durum planlarını ve prosedürlerini oluşturulmalı.

Yönetim sisteminizin kontrol edilmesi ve gerekli olabilecek düzeltici önlemlerin alınması

• Performans, ölçüm ve denetim uygulamalarının devreye sokulmalı.
• Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar ve düzeltici & önleyici faaliyetler için sorumluluk ve yetkinin tespiti ve dokümante edilmeli.
• Kayıtlar ve kayıt yönetimi için bir prosedürün belirlenmeli.
• Yönetim sisteminin performansının denetlenmesi ve değerlendirilmeli.

Yönetimin Gözden Geçirmesi

Oluşturulan İSİG sistemi belirli aralıklarla, amacına uygunluğu ve etkinliği açısından yönetim tarafından gözden geçirmelidir. Bu sayede oluşturulan sistemin sürekli gelişimi garanti altına alınır.

Danışmanlık Yöntemimiz

Mentor, Yönetim Sistemleri ve Proje Yönetimi konularındaki tecrübelerini birleştirerek, Yönetim Sisteminin firmanızdaki kuruluş ve sürekli gelişimi için ihtiyaç duyduğunuz danışmanlık hizmetini sağlar.

Mentor’un çalışmalarında odaklandığı temel konu belgelendirme değil, yaşayan işleyen ve müşterilerine fayda sağlayan bir sitem kurmaktır.