BT Projeleri Yönetimi

Kurumların teknoloji geliştirme ve yazılım süreçlerinin incelenmesi, süreçlerin genel kabul görmüş endüstri standartlarına uygunluğu ve pratik hayattaki yansımalarının değerlendirilerek, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirmedeki kalite ve hızının artırılmasına yönelik tespit ve öneriler içeren raporun hazırlanması ve işbu kapsamda yapılacak çalışmaların projelendirilerek takibi işlerini kapsar.

• Proje koordinasyonunun sağlanması
• Proje bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulması
• Proje planının hazırlanması ve uygulanması
• Proje yürütme ve kontrol
• Proje kapatma ve kontrol