BT Yönetişim

Yönetim kurulları ve üst düzey yönetim kurumsal yönetişime olan ihtiyacı her zaman hissetmekteler. Öte yandan, dünyada yönetişimin bilgi teknolojilerini de içerecek şekilde genişletilmesinin de bir ihtiyaç olduğunun farkına yeni varılmakta ve kurum BT’sinin kurumun genel strateji ve hedeflerine ulaşması ve onları geçmesi için gerekli olan liderlik, yönetsel yapılar ve süreçler sağlanmaktadır.

Görüleceği üzere, yönetişim konusunda IT’nin 2 farklı rolü bulunmaktadır:

1. IT’nin kaldıraç desteği ile kurumsal uyumun sağlanması
2. IT’nin kendisinin uyumu

IT Yönetişiminden kastedilen bu 2. uyum olan IT’nin uyumu, IT’nin bizzat kendi süreçlerinin kurumum tamamının risklerini azaltacak ve arttıracak yeteneğe kavuşması sonunda kritik hale gelmiştir. Yani, bilişim süreçlerinin iş hedefleri ile uyumlu hale gelmesi ve işin sürekliliğine zarar verememesinin güvenceye alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede dünyada standardı olarak kullanılan yaklaşımlar, ilki esas olacak şekilde düzenlenmiştir:

– COBIT
– ITIL
– CMMI®
– BS-7799 veya ISO2001