ProjeLearning

Mentor Proje Yönetimi ile Kavrakoğlu Management Institute iş birlikteliği ile geliştirilen, projelearning, internet üzerinden proje yönetimi eğitimi veren Türkiye’deki ilk, dünyadaki sayılı proje yönetimi programlarındandır. Web tabanlı uzaktan eğitim programı olan projelearning ile, Mentor Proje Yönetimi’nin yüzyüze yaptığı proje yönetimi eğitimleri katılımcıların evine taşınmış olacak. Aynı zamanda Projelearning kapsamındaki dersler, Kavrakoğlu Management Institute’ün web tabanlı MBA paketi olan The MBA Club kapsamında da ayrı dersler olarak alınabilecektir.

projelearning kapsamı : PMI tarafından markalaşatırılmış PMBOK® Klavuzu standartlarını baz alan, 10 proje yönetimi bilgi alanı ve 5 proje yönetim süreç grubunun anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı programın kapsamıdır.

projelearning hedefi : Proje yönetiminde uluslararası standartların, terminolojinin ve yöntemlerin yaygınlaştırılması, işlerini geleneksel yöntemlerle yapan kişi ve kurumların proje yönetimini uygulayarak verimlilik ve karlılıklarını arttırmaları hedeflenmektedir. Sektörlere göre projelerde ve proje yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi, çoklu proje yönetimi, projelerin başarı ile tamamlanmalarının kuruma sağladığı faydaların gösterilmesi programın hedeflerindendir.

projelearning’in katılımcılara sağlayacağı faydalar : Katılımcılara, uluslarası geçerliliği olan metodolojinin temeli üzerine çeşitli sektör pratiklerinin eklenmesi ile oluşturulan günümüz başarılı proje ve proje yönetimi kuramlarının verilmesi en büyük faydadır.

Mentor, teorik bilginin yanında deneyim paylaşımı ve piyasa tecrübelerini aktardığı bu programda katılımcıları;

– Proje yönetimi konusunda uzmanlaştırmak,
– İstanbul Proje Yönetim Derneği, Mentor ve Kavrakoğlu Management Institute onaylı ulusal sertifikaya sahip olmalarını sağlamak,

Mentor Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık tarafından, yüzyüze eğitimlerle gerçekleştirilen Proje Yönetimi Sertifika programları, Kavrakoğlu Management Institute işbirliği ile, e-learning yapısında web üzerinden katılımcılara sunulmak üzere tasarlanmıştır.

projelearning’e kimler katılmalı:

– Her türlü sektör projeleri paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri proje liderleri .vb.)

– Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler

– Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak olanlar

– Konu ile ilgili akademik eğitimlerini tamamlamak ve pekiştirmek isteyen öğrenciler

– Proje Yönetimi ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarını almak isteyenler

– Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firmaların orta ve üst düzey yöneticileri

– Yeni bir meslek edinmek isteyenler.

Ders içerikleri ve daha detaylı bilgi için: www.projelearning.com

projelearning’e kayıt için : 0 216 449 16 33, mentor@mentor.com.tr

– PMI tarafından düzenlenen PMP® ve CAPM® sertifika sınavına girmeye hazır duruma getirmeyi amaçlamıştır.

• PMI, Project Management Institute, Inc.’in markalarındandır.
• PMBOK® Kılavuzu, Project Management Institute, Inc’in tescilli bir markasıdır.
• Proje Yönetimi Uzmanı (PMP)®, Project Management Institute, Inc.’in tescilli bir markasıdır.
• Sertifikalı Proje Yöneticisi Yardımcısı (CAPM)®, Project Management Institute, Inc.’in tescilli bir markasıdır.

“PMI Kayıtlı Eğitim Sağlayıcı logosu Project Management Institute, Inc’in tescilli markasıdır”

“PMI Kayıtlı Danışmanlık Sağlayıcı logosu Project Management Institute, Inc’in tescilli markasıdır”