Yatırım Yönetimi

Yatırım Yönetimi çalışmaları temelde üç ana aşamadan geçecektir:

Ürün Geliştirme
Finansman Temini
Tasarım ve İnşaat

Ürün Geliştirme aşamasında;
Arsa’nın “En İyi ve En Etkin Kullanım Etüdü” yapılmalı,
Yerel yönetim ve çevre ile ortak çözüm yöntemleri üzerine fikirler oluşturulmalı,
Şematik ve kavramsal kütle tasarımı yapılmalı,
Piyasa verileriyle test edilmeli,
Tasarım ve yatırım etapları belirlenmeli,
Fizibilite çalışması sonlandırılmalıdır.

Finansman Temini aşamasında;
Gayrimenkul danışmanlık kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışılmalı,
Potansiyel kredi verebilecek banka / kurumlardan niyet mektupları alınmalı
Optimum seviyede kredi alabilmeyi sağlayacak, finansal dokümanlar hazırlanmalıdır.

Tasarım ve İnşaat aşamasında:
Tasarım (proje) ekibi oluşturulmalı,
Tasarım onayı için, detaylı ve açıklayıcı bir sunum hazırlanmalı,
Arsa Sahibi’ne bağlı olarak çalışacak bir “Proje Yönetim Ofisi” kurulmalı,
İnşaat gerekirse fazlara (etaplara) bölünerek ihale edilmeli
Etaplara göre tasarım ve yapım faaliyetleri sürdürülmeli
Satışlarla koordinasyon sağlanarak bitirilmelidir.