Yapım Yönetimi

Binaların anahtar teslimi yapımında;

İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi
Proje Yönetim Planının hazırlanması ve takibi
İş programının güncellenmesi ve kontrolü
Bütçenin güncellenmesi ve kontrolü
Sözleşmelerin yapılması ve takibi
Maliyet kontrolü
Proje ve Şantiye koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi ve takibi
Malzemelerin kontrolü ve onaylanması
İmalatların kontrolü
Değişikliklerin Yönetimi
İmalat periyodik raporlarının hazırlanması
Hakediş ve ödemelerin kontrolü, onayı
Geçici kabul işlemlerinin yürütülmesi, tamamlanması
Ödemelerin kontrolü ve takibi
İnşaat teslim sürecinin tamamlanması

hizmetlerinin verilmesidir.