AB Projeleri

Hizmetlerimiz

– Çerçeve Programlara Yönelik Uygun Projelerin Belirlenmesi

– Çağrı İzleme , Proje Ortaklık / Partner Araştırması Yapılması

– Proje Başvuru Dokümanlarının Hazırlanması

– Proje Dokümantasyonunun MFİB ve / veya AB Komisyonu’na Gönderilmesi

– Sözleşme Sürecinin Yönetilmesi ve Raporlama

– Projenin Yürütülmesi / İzlenmesi

– Proje Kapanışı