İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü [DETAE] Avrupa Birliği 7. Çerçeve 2011 Kapasiteler Özel Programı: Araştırma Potansiyeli (RegPot) Projesi

Proje Mayıs 2010 tarihinde başlatılmış, Ocak 2011 tarihinde sonlandırılmıştır. Avrupa Birliği Proje Yönetimine uygun olarak proje yönetimi danışmanlığı Mentor tarafından yürütülmüş projede, Mentor AB projeleri yönetimi danışmanı ve DETAE akademisyenlerinden oluşturulan proje yönetim ofisi ile gerçekleştirilmiştir.

Proje Amacı: Araştırma Potansiyeli Proje Destekleri Avrupa Birliği’nin mevcut üye ülkeler, aday ve bağlantılı ülkeler arasında Avrupa Araştırma Alanı oluşturabilmek amacıyla 7. Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı içerisinde geliştirdiği politika araçlarından biridir. Avrupa Birliği’nin açıklanan proje destek çağrısına başvuru yapmak ve bu konuda uygulamayı ve istenen proje aksiyon planını gerçekleştirecek yetkinlikte uzmanlar kazandırabilmek amacını taşır.

Proje Kapsamı:  Mentor Proje Yönetimi danışmanlığıyla hazırlanan “Functional and Genomic Studies on Complex Diseases in Istanbul” FUGE-IST kodlu proje Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur.

Mentor Proje Yönetimi Danışmanlık firması tarafından proje yönetimi eğitimleri verilmiş ve FUGE-IST proje yönetim planı “aksiyon planı” hazırlanmıştır.

Mentor Proje Yönetimi bu projeyle ilgili olarak DETAE SWOT Analizi ve SWOT Analizi raporunun hazırlanması, DETAE ilgili çalışanlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Proje yönetimi eğitimleri tamamlandıktan sonra 2 DETAE çalışanı 3456 adam*saat, 1 Mentor ilgili danışmanı 2624 adam*saat efor sarf ederek, 8 ay süresince aksiyon planını tamamlamışlardır. 7 Aralık 2010 tarihinde başvuru dosyası Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir.