Yönetim Sistemleri

Kurumların yönetimine; genel bir yaklaşımı garanti eden, süreç ve işlemler serisini sağlamak ve müşteri memnuniyeti yaklaşımı ile, ürün ve hizmetlerinin daha tutarlı ve izlenebilir olması amacıyla yol göstermektir.Kurumunuz için ürün kalitesini güvence altına alınması bu sayede müşteri memnuniyetinin, verimliliğiniz artmasına olanak sağlayacak, ISO 9001 Standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi…

İşgücünüzü kaza vb. olumsuzlukların sonuçlarından koruyabilecek, yürürlükteki işgüvenliği ile yasal yükümlüklerle uyumunuzu sağlayacak OHSAS 18001 şartnamesine uygun bir İSİG Sistemi…

Kurumuzun çevreye verdiği etkileri kontrol altında tutabilmenize olanak sağlayacak ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi…

Otomotiv bölümünde, sektöre özel olarak hazırlanmış ve kalite sistem gereklililerini anlatan ISO TS 16949 bir kalite sistemi.