Tasarım Yönetimi

Tasarım hizmetlerinde önceliğimiz; müşteri ihtiyaç ve isteklerinin tespit edilmesi, tariflenmemiş olanlarının ortaya çıkarılması, ekonomik, yapılabilir ve sürdürülebilir yapı çözümlerinin üretilmesi ve müşteri beklentilerinin karşılanmasıdır.

Bu amaçla, konusunda uzman tüm disiplinlerle işbirliği içerisinde çalışarak;

Mimari Tasarım Projelerin Yönetimi ve Kontrolü
Taşıyıcı Sistem Tasarım Projelerinin Yönetimi ve Kontrolü
Mekanik Sistem Tasarım Projelerinin Yönetimi ve Kontrolü
Elektirik – Elektronik Sistem Tasarım Projelerinin Yönetimi ve Kontrolü
Değer Yönetimi

konularında entegrasyonu sağlamak, yaşam kalitesi yüksek yapılar yönetmek ve üretmektir.