AR-GE Projeleri

Mentor Ar-Ge Projeleri Hizmet Kapsamı

Mentor Araştırma Geliştirme faaliyetleri çerçevesinde etkin, kaliteli ve istenilen kapsamda proje yönetimi hizmetini tüm kamu kuruluşları ve özel sektör işletmelerine vermektedir.

Bu kapsamda amacımız; Türkiye’deki kuruluşların sahip olduğu teknoloji geliştirme, araştıma potansiyeline maksimum düzeyde fayda sağlayarak, Türkiye’de küresel pazarda rekabet edebilir, proje yönetim süreçlerine ve problem alanları hakim, doğru zamanda etkin projeleri hayata geçirebilen işletmelerin oluşmasına katkı sağlamaktır.
Hizmet Verilen Sürekli Destek Programları;

TÜBİTAK Destekleri

1.1 TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
1.2 TÜBİTAK-TEYDEB 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
1.3 TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
1.4 TÜBİTAK-TEYDEB 1508 Teknoloji/Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı
1.5 TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

2.1 Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
2.2 Desteği Ticarileştirme Projeleri Desteği
2.3 İleri Teknik Projeleri Desteği

KOSGEB Destekleri

1.KOBİ Proje Destek Programı
2.Tematik Destek Programı
3.İş birliği Destek Programı
4.Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
5.Girişimcilik Destek Programı
6.Genel Destek Programı

Kalkınma Ajansları

4.1 Ankara Kalkınma Ajansı
4.2 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
4.3 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
4.4 Çukurova Kalkınma Ajansı
4.5 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
4.6 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
4.7 Güney Marmara Kalkınma Ajansı
4.8 İstanbul Kalkınma Ajansı
4.9 İzmir Kalkınma Ajansı
4.10 T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı
4.11 Trakya Kalkınma Ajansı

Ar-Ge Projesi Hazırlama Faaliyetlerimiz

Proje Fikrinin Proje Mevzuatına Uygun Olarak Projelendirilmesi,
Proje Destek, Hibe ve Kaynaklarının İncelenmesi, Araştırılması,
Proje Ekibinin Oluşturulması,
Proje Yönetim Planının PMI ve Destek Programı Mevzuatına Paralel Hazırlanması,
Proje Zaman, Kaynak, Tedarik Planlaması
Proje Dosyasının Oluşturulması,
Proje Başvurusunun Yapılması,
Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık Sürecinin Yürütülmesi
Proje Değerlendirme, Ara Raporlamalar ve Sözleşme Sürecinin Yürütülmesi