iKON YAPI PROJE YÖNETiMi DANIŞMANLIĞI

Ekim 2010’da danışmanlığına başladığımız projede;proje bazlı çalışma prensibinin kurum kültürüne yerleştirilmesi, projelerle yönetimin benimsenmesine destek verilmesi, organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması ve bu yönde sürekli devam eden eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir. Danışmanlık hizmetimizin Nisan 2012’de tamamlanması planlanmaktadır.

Üç aşamalı olarak planladğımız danışmanlık çalışmalarımızda;

  1. Proje bazlı organizasyon yapısının oluşturulması için, SWOT analizi yapılması ve yol haritası çizilmesi
  2. Proje bazlı çalışma prensibinin kurum kültürüne yerleştirilmesi amcıyla, kurum proje yönetimi eğitimlerinin verilmesi
  3. Yeniden yapılandırılmış ve proje yönetimi kültürünü kazanmış iki temel bölgede;
  • Proje Yönetim araç ve tekniklerinin belirlenmesi, eğitim ve uygulama çalışmaları
  • Proje açılış aktivitelerinin eğitim ve işletimi
  • Projeler zorluk kriterlerinin belirlenmesi, hesaplanması
  • Proje paydaşlarının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, öğretilmesi
  • Proje yönetim süreç çıktı şablonlarının (plan, rapor, yazışma formu vs.) belirlenmesi, uygulamaya alınması

başlıklarıda, örnek projeler üzerinde  çalışmalar yapılması ve gerekli görüldüğü noktada detaylı eğitimlere devam edilmesi hizmetleri verilmektedir.