AR-GE & AB Projeleri Yönetimi

Mentor Proje Yönetimi, Proje Yönetimi konusundaki dünya çapındaki uzmanlık ve tecrübesini Ar-Ge Projesi Geliştirme ve Finansman Sağlama Hizmeti ile birleştirerek Etkin bir Ar-Ge Proje Yönetim Metodolojisi geliştirmiştir.

Mentor, son üç yılda ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri yürüten 1300 uzman, araştırmacı ve bilim adamına proje yönetimi eğitimleri vermiştir.

Programın kurumlara katkıları ne olacak?

1. Ar-Ge katkısı; öngörülen Ar-Ge projesini başarıyla tamamlamak
2. Proje Yönetimi katkısı; Kurumda proje yönetimi kültürü ve becerilerini oturtmak
3. Uluslararası normlarda iş yapma disiplinini kazanmak
4. Yenilikçi fikir ve proje geliştirme kültürünü yaygınlaştırmak
5. Yeni patentler edinmek suretiyle uzmanlaşmayı derinleştirmek
6. Proje bütçesine ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından kaynak temin ederek projelerin yapılabilirliğini kolaylaştırmak.