BT Projelerimiz

SOFTTECH CMMI ML3 Dev v1.3 Projesi

Daha önce sertifikalandırılan CMMI Dev v1.2 modelinin geliştirilerek; CMMI Dev v1.3 modeli olarak güncellenmesi amacıyla, yeni seviye gereksinimlerine göre analiz edilmesi, farkların bulunarak giderilmesi projesidir.

ALBARAKA TURK SİMURG Dönüşüm Programı

Mentor; Albaraka Turk Simurg Dönüşüm Programı kapsamında PMI metodolojisine uygun olarak 38 banka projesinin yönetim danışmanlığı hizmeti aşağıda belirtilen fazlarla vermektedir;

PMI® Proje Yönetimi Eğitimleri: Program kapsamında öncelikle Mart 2012 tarihinden başlayarak 8 grup toplam 120 Albaraka personeline PMI-Proje Yönetimi Eğitimi verilmiştir.

Proje Yönetim Danışmanlığı: 33 birimin proje yöneticileri ve ekipleri ile görüşmeler yapılarak, ön değerlendirme raporu [AS&IS] hazırlanmış ve aksiyon planı belirlenmiştir. Ön değerlendirme raporu yönetime sunulmasının ardından Simurg Dönüşüm Programı içerisinden seçilen 33 projenin somut çıktılarını, hedeflerini, varsayımları, kısıtları, majör risklerini tarif eden proje beratları hazırlanmıştır. Simurg projelerin çıktı tarif ve tanımlamalarının detaylı olarak yapılması(ürün kapsamı /business requirements /teknik şartname) sonrasında, proje iş programının (proje kapsamı/ iş kırılım yapısı / aktivite listesi) oluşturulması, mevcut durum ve iş akışlarının tespit edilmesi, GAP analizi ve proje yönetim dokümanlarının çıkarılması, Dönüşüm Yönetim Ofisi’ne uygulamalı Ms-Project eğitimleri verilmesi şeklinde program yönetimi hizmeti sunulmaktadır.

Master Planlama: BT Yönetimi ve Proje Birim Müdürleri ile seri halinde toplantılar yapılarak, Simurg Dönüşüm Programındaki projelerin ve Bankanın büyük ve orta ölçekli projelerinin 1 yıllık bir projeksiyon ile önceliklendirme sırasına dizilmesi ve BT kaynak kotası ve her bir projenin tahmini BT kaynak eforu tahminlemeleri dikkate alınarak, Master Planlama çalışması yapılmıştır.

TÜRK TELEKOM İş Zekası Çözümleri Projesi

Mentor, HP’nin yürütmekte olduğu Türk Telekom Yeniden Yapılandırma Programında, İş Zekası Çözümleri projesine destek vermek amaçlı olarak HP’nin sub contractor’ı olarak programa katılmıştır.

Mentor proje kapsamında, TT BI sistemlerinin verimli, problemsiz, TT kullanıcılarından devamlı olarak gelen ihtiyaç ve istekleri karşılaması yönünde geliştirmeler yapmaktadır.

SOFTTECH CMMI ML3 Projesi

Mentor Softtech süreçlerinin referans olarak alınan CMMI Dev v1.2 modelinde belirtilen Olgunluk Seviye 3 gereksinimlerine göre analiz edilmesi, farkların bulunarak giderilmesi projesini gerçekleştirmektedir.

Mentor bilişim uzmanı Softtech firmasını CMMI modelinde tanımlanan 3. Olgunluk Seviyesine uygun olarak faaliyetlerini yürüten, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi kültür edinmiş bir organizasyon haline getirmeyi amaçlamaktadır.

GENEX CMMI ML3 Projesi

Mentor Genex International CMMI ML3 projesini başlatmıştır. Yazılım Mühendisliği, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi ve diğer organizasyonel süreçlerin CMMI Olgunluk Modeli Seviye 3’e göre düzenlenerek kurum içi süreç olgunluğunun sağlanması, kurumun resmi CMMI Seviye 3 belgesine hak kazanması, iş verimliliğinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması projenin amacıdır.

TFKB Bilgi Sistemleri Proje Yönetim Ofisi Kurulum Danışmanlığı

Türkiye Finans Katılım Bankası, Bilgi Sistemleri Proje Yönetim Ofisi Kurulumu konusundaki danışmanlık çalışmalarımız devam ediyor.

Proje kapsamında; Mevcut Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi işleyişinin, TFKB bünyesinde gözden geçirilmesi, ihtiyaçlar çerçevesinde metodoloji, süreç, politika ve prosedürler bazında yeniden yapılandırılması hizmetleri verilmektedir.

Akbank – Agile (Çevik) Yöntemler Danışmanlığı

Bilgi Sistemleri bünyesinde IT projelerinin Agile (Çevik) Yöntemler ile gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Öncelikle Agile Proje Yönetimi konusunda eğitimler gerçekleştirilerek ekiplerin bu yöntem konusunda bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

Ardından seçilen pilot projelerin Agile Yöntemler ile gerçekleştirilmesi doğrultusunda Mentor danışmanları Akbank’da Proje Yöneticisi rolü ile çalışmalarına başlamıştır.

HSBC Kurumsal İş Zekası Projesi

Proje kapsamında HSBC’de; Kurumsal Veri Ambarı altyapısı oluşturulmaktadır. Mentor, projede çözüm ortağı olarak Philogica ile birlikte çalışmaktadır.