Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

KYS, üretici firmanın, müşterileri, ilgili yasal düzenlemeler ve kendisi tarafından belirlenen ürüne ait özelliklere uygun ürünleri üretebilmesi ve bunun sürekliliğin sağlanmasını amacıyla oluşturulan düzenlemeler bütünüdür.

Artan rekabet koşulları ile doğru orantılı olarak, piyasadaki müşteriler her geçen gün bilinçlenmekte ve beklentileri artmaktadır. Bu koşullar altında etkin bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kurmak, sektör farkı gözetmeksizin, kuruluşların varlıklarını sürdürmelerinin temel unsurlarından biri haline gelmiştir.

ISO 9000

ISO 9000 standartlar ailesi, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından, kurumlara kalite yönetim sistemi kurabilmeleri ve sürekliliğini sağlayabilmeleri için kılavuzluk etmesi amacı ile oluşturulmuştur, aşağıda sayılan üç standardı içerir.

ISO 9000: 2008, Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramlar ve Sözlük
ISO 9001: 2008, Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar
ISO 9004: 2008, Kalite Yönetim Sistemleri- Performans Geliştirme için Kılavuz
ISO 9001: 2008 KYS, aşağıda bahsedilen, temel prensipler olarak benimsediği konularda;

• Müşteri Odaklılık
• Liderlik
• Çalışanların Katılımı
• Süreç Yaklaşımı
• Sistem Yaklaşımı
• Sürekli İyileştirme
• Etkin Karar Verme
• Tedarikçilerle İşbirliği

uygulama geliştirmesini sağlayarak, işletmeye

• Uygun olmayan ürün/hizmetin en aza inmesi
• Zaman ve diğer kaynakların daha etkin kullanımı ile verim artışı sağlanması.
• Müşteri memnuniyetinin artırılması

faydalarını sağlar.

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sisteminin Kuruluşu

Bir Kalite Yönetim Sistemi’ nin nasıl tasarlandığı ve uygulamaya alındığı işetmenin KYS’ den ne oranda yararlanabileceği ile çok yakından ilgilidir. Kuruluşun özel koşulları göz önünde bulundurmadan yapılan çalışmalar kuruluşlara KYS beklenen fayda sağlamaktan öte yük oluşturabilmektedir.

Etkin bir K.Y.S kurmak için gerçekleştirilmesi gereken temel adımlar;

• Yönetimin gerekli desteği sağlaması,

• Proje ekibinin kurulması,

• Süreç sahiplerinin KYS ‘nin tasarımına aktif katılımının sağlanması

• Gerekli dokümantasyonun ve kayıt ortamlarının oluşturulması,

• KYS’ nin, uygulamalarının devreye alınması,

• KYS’ nin Sürekli Gelişimi,

Danışmanlık Yöntemimiz

Mentor Kalite Yönetim Sistemleri ve Proje Yönetimi konularındaki tecrübelerini birleştirerek, Kalite Yönetim Sisteminin firmanızdaki kuruluş ve sürekli gelişimi için ihtiyaç duyduğunuz danışmanlık hizmetini sağlar.

Mentor’un çalışmalarında odaklandığı temel konu belgelendirme değil, yaşayan işleyen ve kuruluşa fayda sağlayan bir KYS oluşturmaktır.

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar standardı belgelendirmeye temel teşkil eden standarttır (ISO 9000 serisinin diğer standartları açıklayıcı ve yol gösterici olarak hazırlanmıştır) ve aşağıdaki 5 ana bölümden oluşur:

1.Kalite Yönetim Sistemi

1.1. Genel
1.2. Dokümantasyon Şartları
1.2.1. Kalite El Kitabı
1.2.2. Dokümantasyon Kontrol
1.2.3. Kayıtların Kontrolu

2. Yönetim Sorumluluğu

2.1. Yönetim Taahüdü
2.2. Müşteri Odaklılık
2.3. Kalite Politikası
2.4. Planlama
2.4.1. Kalite Hedefleri
2.4.2. Kalite Sistem Planlaması
2.5. Sorumluluk, Yetkilendirme ve İletişim
2.5.1. Sorumluluk ve Yetkilendirme
2.5.2. Yönetimin Kalite Temsilcisi
2.5.3. İç İletişim:
2.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi

3. Kaynak Yönetimi

3.1. Kaynakların Sağlanması
3.2. İnsan Kaynakları
3.3. Altyapı
3.4. Çalışma Ortamı

4. Ürün/Hizmet Gerçekleştirme

4. Ürün/Hizmet Gerçekleştirme
4.2. Müşteri Odaklı Prosesler
4.2.1. Mamulden Beklenenlerin Belirlenmesi:
4.2.2. Mamulden Beklenenlerin Gözden Geçirilmesi:
4.2.3. Müşteri ile İletişim
4.3. Tasarım ve Geliştirme
4.3.1. Tasarım ve Geliştirme Planlaması 4.3.2. Tasarım ve Geliştirme Girdileri
4.3.3. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
4.3.4. Tasarımın Gözden Geçirilmesi
4.3.5. Tasarımın Doğrulanması
4.3.6. Tasarımın Geçerli Kılınması
4.3.7. Tasarım Değişikliklerinin Kontrolu
4.4. Satınalma
4.4.1. Satınalma Prosesleri
4.4.2. Satınalma Bilgileri
4.4.3. Satınalınan Mamullerin Doğrulanması

5. Üretim

5.1. Üretim Kontrolu
5.2. Üretim Proseslerinin Geçerli Kılınması
5.3. Tanımlama ve İzlenebilirlik
5.4. Müşteriye Ait Mallar
5.5. Mamulün Korunması 5.6. Ölçme Ekipmanının Kontrolu

5. Ölçüm, Analiz ve İyileştirme

5.1. Genel
5.2. İzleme ve Ölçme
5.2.1. Müşteri Memnuniyeti
5.2.2. İç Denetimler
5.2.3. Proseslerin Gözlemlenmesi ve Ölçülmesi
5.2.4. Mamullerin Gözlemlenmesi ve Kontrolu
5.3. Uygun Olmayan Mamullerin Kontrolu
5.4. Verilerin Analizi
5.5. Gelişim
5.5.1. Sürekli Gelişim
5.5.2. Düzeltici Faaliyetler
5.5.3. Önleyici Faaliyetler