TFKB IT Proje Yonetim Ofisi Danışmanlık Hizmeti

TFKB IT Proje Yonetim Ofisi Kuruluşu, TFKB Proje Yönetimi Metodolojisi Geliştirilmesi Projesi

6 Ekim 2009 tarihinde başlayan proje, Haziran 2010 tarihinde tamamlanmıştır. Proje Yönetimini Mentor’un yaptığı, Mentor’un 2 danışman ile katıldığı projenin sponsoru, TFKB Bilgi Sistemleri İş Ailesi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, proje ekibinde 7 TFKB IT personeli de yer almıştır.

Projenin Amacı: TFKB Bilgi Sistemleri Proje Yönetim Ofisinin, güncel, modern ve etkili bir Proje Yönetim Metodolojisine kavuşması, bu metodoloji ile TFKB Bilgi Sistemleri projelerinin daha etkin gerçekleştirilerek Banka’ya maksimum faydayı sağlaması amaçlanmıştır.

Projenin Kapsamı: Mevcut TFKB Bilgi Sisitemleri Proje Yönetim işleyişinin, Bilgi Sistemleri ve iş birimleri çerçevesinde gözden geçirilmesi, mevcut durumun anlaşılması, TFKB bünyesinde süreç sahibi kişi, grup, birimlerle görüşülerek ihtiyaç ve gereksinimlerin belirlenmesi ve bunlara göre Bilgi Sistemleri PY metodoloji, süreç, politika, prosedür, araç ve tekniklerinin oluşturulması gerçekleştirilmiştir.