alBaraka Simurg Dönüşüm Programı Yönetim Danışmanlığı

Mentor; Albaraka Turk Simurg Dönüşüm Programı kapsamında PMI metodolojisine uygun olarak 38 banka projesinin yönetim danışmanlığı hizmeti aşağıda belirtilen fazlarla vermektedir;

PMI® Proje Yönetimi Eğitimleri: Program kapsamında öncelikle Mart 2012 tarihinden başlayarak 8 grup toplam 120 Albaraka personeline PMI-Proje Yönetimi Eğitimi verilmiştir.

Proje Yönetim Danışmanlığı: 33 birimin proje yöneticileri ve ekipleri ile görüşmeler yapılarak, ön değerlendirme raporu [AS&IS] hazırlanmış ve aksiyon planı belirlenmiştir. Ön değerlendirme raporu yönetime sunulmasının ardından Simurg Dönüşüm Programı içerisinden seçilen 33 projenin somut çıktılarını, hedeflerini, varsayımları, kısıtları, majör risklerini tarif eden proje beratları hazırlanmıştır. Simurg projelerin çıktı tarif ve tanımlamalarının detaylı olarak yapılması(ürün kapsamı /business requirements /teknik şartname) sonrasında, proje iş programının (proje kapsamı/ iş kırılım yapısı / aktivite listesi) oluşturulması, mevcut durum ve iş akışlarının tespit edilmesi, GAP analizi ve proje yönetim dokümanlarının çıkarılması, Dönüşüm Yönetim Ofisi’ne uygulamalı Ms-Project eğitimleri verilmesi şeklinde program yönetimi hizmeti sunulmaktadır.

Master Planlama: BT Yönetimi ve Proje Birim Müdürleri ile seri halinde toplantılar yapılarak, Simurg Dönüşüm Programındaki projelerin ve Bankanın büyük ve orta ölçekli projelerinin 1 yıllık bir projeksiyon ile önceliklendirme sırasına dizilmesi ve BT kaynak kotası ve her bir projenin tahmini BT kaynak eforu tahminlemeleri dikkate alınarak, Master Planlama çalışması yapılmıştır