İGDAŞ Abone Sistemi Yenileme

İGDAŞ Abone Sistemi Yenileme projesinde, proje yönetimi danışmanlık çalışmalarını tamamladık.İGDAŞ, mevcut Abone Sistemi yazılımını, artan müşteri ihtiyaçlarını daha çok karşılama, daha hızlı ve güncel teknolojik çözümler kullanma kararları doğrultusunda yenileme kararı almıştır. Mentor yönetim ve danışmanlığında başlatılan yeni Abone Sistemi Geliştirme projesinde ilk faz, fizibilite çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.İlk fazda yeni sistemin kapsamının ortaya çıkartılması hedeflenmiş ve takip edecek diğer fazlarda, yeni sistemin analiz, tasarım ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2009 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen proje bittiğinde İGDAŞ, yeni abone sisteminin testleri ve pilot uygulamasının ardından sistemi devreye alınmıştır.